Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%
EUR/USD: 1.23

JUMBO/REG SHS - ΜΠΕΛΑ

16.255,000
Μεταβολή: μονάδες, 114.966,000 %
Όγκος: 6,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
16.255,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
6,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
15,560
Υψηλό ημέρας
2.395.203,000
Χαμηλό ημέρας
2.736.773,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
15,86
Όγκος
3,52
Αξία
15,32
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
15,60

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 15,20
 • 14,70
 • 12,58
 • 12,58
 • 16,50

  Μέγιστη τιμή

 • 16,00
 • 16,40
 • 16,40
 • 16,40

  Μεταβολή %

 • 0.0667
 • 0.1429

  Συνολικός όγκος

 • 585.921,00
 • 2.553.629,00
 • 10.438.347,00
 • 18.700.767,00
 • 49.884.931,00

  Πράξεις

 • 3.707,00
 • 12.902,00
 • 41.688,00
 • 150.191,00

  Τζίρος

 • 9.129.024,00
 • 39.985.968,00
 • 152.196.807,00
 • 265.894.612,00
 • 735.472.009,00