Γενικός Δείκτης:773.990.36%

ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΒΙΟΤ

0,095
Μεταβολή: μονάδες, -15,929 %
Όγκος: 200,000
Αγορά
0,11 x 400,00 τμχ
Πώληση
0,10 x 490,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
200,000
Αξία Ημέρας
19,00
Άνοιγμα ημέρας
0,095
Υψηλό ημέρας
0,095
Χαμηλό ημέρας
0,095
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,095
προηγούμενο κλείσιμο
0,11
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
1,20
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
17.579.754,00
Κεφαλαιοποίηση
1.670.076,63

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,10
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,15

  Μέγιστη τιμή

 • 0,12
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 12.314,00
 • 107.209,00
 • 343.727,00
 • 534.051,00
 • 1.192.882,00

  Πράξεις

 • 29,00
 • 160,00
 • 398,00
 • 1.026,00

  Τζίρος

 • 1.426,00
 • 12.319,00
 • 32.023,00
 • 47.029,00
 • 98.395,00