Γενικός Δείκτης:738.440%
EUR/USD: 1.18

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,468
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 3.848,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,47 x 300,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
3.848,000
Αξία Ημέρας
1.824,46
Άνοιγμα ημέρας
0,468
Υψηλό ημέρας
0,482
Χαμηλό ημέρας
0,468
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,474
προηγούμενο κλείσιμο
0,47
Διακύμανση ημέρας %
2,99
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
7.433.524,23

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,49

  Μέγιστη τιμή

 • 0,48
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 6.488,00
 • 11.003,00
 • 29.071,00
 • 98.500,00
 • 145.615,00

  Πράξεις

 • 25,00
 • 53,00
 • 133,00
 • 728,00

  Τζίρος

 • 3.062,00
 • 5.132,00
 • 13.294,00
 • 41.755,00
 • 56.305,00