Γενικός Δείκτης:769.84-0.14%
EUR/USD: 1.16

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,64 x 100,00 τμχ
Πώληση
0,63 x 100,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,64
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
10.043.165,72

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,71

  Μέγιστη τιμή

 • 0,66
 • 0,71
 • 0,71
 • 0,71

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 7.240,00
 • 55.699,00
 • 81.949,00
 • 192.409,00
 • 287.061,00

  Πράξεις

 • 19,00
 • 224,00
 • 369,00
 • 1.212,00

  Τζίρος

 • 4.635,00
 • 35.534,00
 • 48.836,00
 • 103.292,00
 • 143.223,00