Γενικός Δείκτης:841.83-0.5%
EUR/USD: 1.23

BYTE COMPUTER/REG SHS - ΒΥΤΕ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 1.583,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,510
Υψηλό ημέρας
264.858,000
Χαμηλό ημέρας
267.548,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
15,000
προηγούμενο κλείσιμο
29,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,52
Όγκος
0,98
Αξία
0,51
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,52

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,53

  Μέγιστη τιμή

 • 0,52
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 5.150,00
 • 64.142,00
 • 87.934,00
 • 112.829,00
 • 214.907,00

  Πράξεις

 • 13,00
 • 206,00
 • 322,00
 • 943,00

  Τζίρος

 • 2.581,00
 • 31.659,00
 • 42.758,00
 • 53.839,00
 • 91.984,00