Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%

HELLENIC PETROL/REG SHS - ΕΛΠΕ

6.009,000
Μεταβολή: μονάδες, 181.004,000 %
Όγκος: 490,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
6.009,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
490,000
Αξία Ημέρας
2,00
Άνοιγμα ημέρας
8,370
Υψηλό ημέρας
1.711.198,000
Χαμηλό ημέρας
3.424.891,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
8,53
Όγκος
4,15
Αξία
8,19
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
8,30

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 7,95
 • 7,61
 • 7,06
 • 6,82
 • 8,88

  Μέγιστη τιμή

 • 8,53
 • 8,88
 • 8,88
 • 8,88

  Μεταβολή %

 • 0.1429
 • 0.1429

  Συνολικός όγκος

 • 714.769,00
 • 2.931.865,00
 • 6.254.627,00
 • 11.059.890,00
 • 30.606.594,00

  Πράξεις

 • 3.828,00
 • 13.848,00
 • 31.286,00
 • 122.713,00

  Τζίρος

 • 5.895.284,00
 • 24.261.474,00
 • 49.968.085,00
 • 85.479.423,00
 • 214.476.542,00