Γενικός Δείκτης:845.340.79%
EUR/USD: 1.23

FOURLIS/REG SHS - ΦΡΛΚ

744,000
Μεταβολή: μονάδες, 14.564,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
744,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
5,880
Υψηλό ημέρας
3.409.927,000
Χαμηλό ημέρας
1.458.729,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
5,89
Όγκος
1,73
Αξία
5,79
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
5,85

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 5,48
 • 5,41
 • 5,19
 • 5,08
 • 6,26

  Μέγιστη τιμή

 • 5,93
 • 6,26
 • 6,26
 • 6,26

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.2

  Συνολικός όγκος

 • 215.919,00
 • 1.244.954,00
 • 3.761.497,00
 • 6.877.050,00
 • 17.731.837,00

  Πράξεις

 • 630,00
 • 3.129,00
 • 11.412,00
 • 38.330,00

  Τζίρος

 • 1.253.098,00
 • 7.363.989,00
 • 21.099.939,00
 • 38.231.669,00
 • 94.023.797,00