Γενικός Δείκτης:845.340.79%
EUR/USD: 1.23

GEN. COMMERCIAL/REG SHS - ΓΕΒΚΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 1.975,000 %
Όγκος: 2.999,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
2.999,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
0,555
Υψηλό ημέρας
594.967,000
Χαμηλό ημέρας
494.527,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,57
Όγκος
11,76
Αξία
0,51
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,57

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,62

  Μέγιστη τιμή

 • 0,58
 • 0,62
 • 0,62
 • 0,62

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 11.631,00
 • 166.859,00
 • 390.132,00
 • 491.438,00
 • 1.006.317,00

  Πράξεις

 • 26,00
 • 279,00
 • 596,00
 • 1.470,00

  Τζίρος

 • 6.604,00
 • 95.659,00
 • 213.740,00
 • 262.397,00
 • 488.860,00