Γενικός Δείκτης:738.440%
EUR/USD: 1.18

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ - ΙΝΤΕΤ

0,328
Μεταβολή: μονάδες, 3,145 %
Όγκος: 4.998,000
Αγορά
0,33 x 700,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
4.998,000
Αξία Ημέρας
1.512,63
Άνοιγμα ημέρας
0,226
Υψηλό ημέρας
0,328
Χαμηλό ημέρας
0,226
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,303
προηγούμενο κλείσιμο
0,32
Διακύμανση ημέρας %
45,13
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
11.233.200,00
Κεφαλαιοποίηση
3.684.489,60

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,23
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,45

  Μέγιστη τιμή

 • 0,33
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,36

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 20.078,00
 • 632.575,00
 • 681.563,00
 • 800.368,00
 • 1.033.947,00

  Πράξεις

 • 41,00
 • 140,00
 • 223,00
 • 1.208,00

  Τζίρος

 • 6.291,00
 • 161.215,00
 • 173.446,00
 • 202.863,00
 • 248.953,00