Γενικός Δείκτης:847.561.19%
EUR/USD: 1.22

INTRACOM/REG SHS - ΙΝΤΚΑ

0,887
Μεταβολή: μονάδες, 389.083,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
8.534,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,89
Άνοιγμα ημέρας
0,870
Υψηλό ημέρας
3.150.585,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
368,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
887,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,87
Όγκος
0,89
Αξία
2,87
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,82
 • 0,66
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,90

  Μέγιστη τιμή

 • 0,90
 • 0,90
 • 0,90
 • 0,90

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 2.339.370,00
 • 8.350.891,00
 • 12.080.027,00
 • 21.491.058,00
 • 40.584.334,00

  Πράξεις

 • 2.223,00
 • 7.069,00
 • 11.969,00
 • 41.220,00

  Τζίρος

 • 2.036.608,00
 • 6.674.698,00
 • 8.947.643,00
 • 14.627.425,00
 • 23.473.349,00