Γενικός Δείκτης:844.7-0.47%
EUR/USD: 1.23

INTRACOM/REG SHS - ΙΝΤΚΑ

5.070,000
Μεταβολή: μονάδες, 335.196,000 %
Όγκος: 784,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
5.070,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
784,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
0,846
Υψηλό ημέρας
825.930,000
Χαμηλό ημέρας
4.256.292,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,85
Όγκος
3,42
Αξία
0,82
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,83

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,82
 • 0,73
 • 0,73
 • 0,51
 • 0,98

  Μέγιστη τιμή

 • 0,86
 • 0,86
 • 0,98
 • 0,98

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.239.961,00
 • 4.109.649,00
 • 19.976.071,00
 • 32.044.006,00
 • 53.655.370,00

  Πράξεις

 • 1.209,00
 • 4.220,00
 • 19.760,00
 • 53.396,00

  Τζίρος

 • 1.038.542,00
 • 3.343.563,00
 • 17.606.505,00
 • 26.266.861,00
 • 38.209.938,00