Γενικός Δείκτης:859.031.35%
EUR/USD: 1.23

KRI-KRI/REG SHS - ΚΡΙ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 405.081,000 %
Όγκος: 1,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 15,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1,000
Αξία Ημέρας
3,53
Άνοιγμα ημέρας
3,360
Υψηλό ημέρας
1.662.241,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
76,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
15,00
Bid ASK
353,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
3,36
Όγκος
3,48
Αξία
5,36
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
100,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 3,16
 • 2,95
 • 2,82
 • 2,80
 • 3,36

  Μέγιστη τιμή

 • 3,36
 • 3,36
 • 3,36
 • 3,36

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.5

  Συνολικός όγκος

 • 345.445,00
 • 649.796,00
 • 1.347.942,00
 • 1.781.614,00
 • 2.576.300,00

  Πράξεις

 • 227,00
 • 574,00
 • 1.305,00
 • 5.227,00

  Τζίρος

 • 1.109.798,00
 • 2.033.741,00
 • 4.076.980,00
 • 5.366.771,00
 • 7.309.386,00