Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%
EUR/USD: 1.23

MLS/REG SHS - ΜΛΣ

3.580,000
Μεταβολή: μονάδες, 15.860,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
3.580,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
4,290
Υψηλό ημέρας
4.373.466,000
Χαμηλό ημέρας
513.063,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
4,30
Όγκος
2,87
Αξία
4,18
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
4,27

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 4,18
 • 4,18
 • 4,10
 • 4,00
 • 4,65

  Μέγιστη τιμή

 • 4,45
 • 4,50
 • 4,50
 • 4,65

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 38.841,00
 • 132.824,00
 • 398.858,00
 • 942.087,00
 • 1.698.378,00

  Πράξεις

 • 149,00
 • 736,00
 • 2.087,00
 • 8.530,00

  Τζίρος

 • 165.739,00
 • 577.331,00
 • 1.711.565,00
 • 4.029.403,00
 • 7.312.817,00