Γενικός Δείκτης:755.63-1.98%
EUR/USD: 1.17

ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε - ΜΟΥΖΚ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,38 x 2.384,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,38
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
32.188.050,00
Κεφαλαιοποίηση
12.231.459,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,45

  Μέγιστη τιμή

 • 0,39
 • 0,40
 • 0,41
 • 0,45

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 3.036,00
 • 39.278,00
 • 129.975,00
 • 607.225,00
 • 1.148.414,00

  Πράξεις

 • 12,00
 • 129,00
 • 403,00
 • 2.140,00

  Τζίρος

 • 1.147,00
 • 14.368,00
 • 48.077,00
 • 240.147,00
 • 404.199,00