Γενικός Δείκτης:765.720.57%
EUR/USD: 1.18

ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) - ΝΗΡ

0,257
Μεταβολή: μονάδες, 1,581 %
Όγκος: 100.927,000
Αγορά
0,26 x 1.168,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
100.927,000
Αξία Ημέρας
25.738,60
Άνοιγμα ημέρας
0,259
Υψηλό ημέρας
0,265
Χαμηλό ημέρας
0,250
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,255
προηγούμενο κλείσιμο
0,25
Διακύμανση ημέρας %
6,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
291.497.368,00
Κεφαλαιοποίηση
74.914.823,58

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,33

  Μέγιστη τιμή

 • 0,26
 • 0,31
 • 0,32
 • 0,33

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 770.169,00
 • 2.162.403,00
 • 6.285.595,00
 • 21.813.651,00
 • 29.318.788,00

  Πράξεις

 • 544,00
 • 1.603,00
 • 4.455,00
 • 19.309,00

  Τζίρος

 • 188.183,00
 • 571.712,00
 • 1.757.227,00
 • 5.926.053,00
 • 7.311.538,00