Γενικός Δείκτης:857.71.2%
EUR/USD: 1.23

TECHNICAL OLYMP/REG SHS - ΟΛΥΜΠ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 65.604,900 %
Όγκος: 1,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 15,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1,000
Αξία Ημέρας
2,34
Άνοιγμα ημέρας
2,330
Υψηλό ημέρας
2.344.877,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
96,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
15,00
Bid ASK
1.170,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
2,32
Όγκος
2,37
Αξία
4,31
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
500,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 2,00
 • 1,42
 • 1,42
 • 1,42
 • 2,52

  Μέγιστη τιμή

 • 2,52
 • 2,52
 • 2,52
 • 2,52

  Μεταβολή %

 • 0
 • 1

  Συνολικός όγκος

 • 414.485,00
 • 660.539,00
 • 829.533,00
 • 1.330.663,00
 • 2.405.074,00

  Πράξεις

 • 957,00
 • 1.708,00
 • 2.419,00
 • 7.667,00

  Τζίρος

 • 946.385,00
 • 1.416.081,00
 • 1.682.278,00
 • 2.556.498,00
 • 4.117.446,00