Γενικός Δείκτης:837.56-0.47%
EUR/USD: 1.22

P PETROPOULOS/REG SHS - ΠΕΤΡΟ

5,600
Μεταβολή: μονάδες, 755,700 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 14,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
5,600
Υψηλό ημέρας
102.946,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
6,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
14,00
Bid ASK
560,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
5,50
Όγκος
5,60
Αξία
2,55
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
100,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 5,40
 • 4,92
 • 4,92
 • 4,83
 • 5,68

  Μέγιστη τιμή

 • 5,68
 • 5,68
 • 5,68
 • 5,68

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.25

  Συνολικός όγκος

 • 41.361,00
 • 513.884,00
 • 631.200,00
 • 721.417,00
 • 895.414,00

  Πράξεις

 • 112,00
 • 468,00
 • 923,00
 • 3.027,00

  Τζίρος

 • 231.263,00
 • 2.617.176,00
 • 3.214.833,00
 • 3.676.265,00
 • 4.497.651,00