Γενικός Δείκτης:749.761.59%
EUR/USD: 1.18

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε - ΔΕΗ

1,863
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 195.482,000
Αγορά
1,87 x 129,00 τμχ
Πώληση
1,86 x 1.240,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
195.482,000
Αξία Ημέρας
364.822,00
Άνοιγμα ημέρας
1,850
Υψηλό ημέρας
2,430
Χαμηλό ημέρας
1,309
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
1,866
προηγούμενο κλείσιμο
1,87
Διακύμανση ημέρας %
85,64
Bid ASK
9,60
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
232.000.000,00
Κεφαλαιοποίηση
432.216.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 1,75
 • 1,75
 • 1,75
 • 1,75
 • 4,73

  Μέγιστη τιμή

 • 1,88
 • 2,16
 • 2,16
 • 2,54

  Μεταβολή %

 • 0
 • 1

  Συνολικός όγκος

 • 1.247.310,00
 • 7.420.584,00
 • 16.268.783,00
 • 39.980.067,00
 • 79.076.581,00

  Πράξεις

 • 2.293,00
 • 11.992,00
 • 27.567,00
 • 142.923,00

  Τζίρος

 • 2.264.852,00
 • 14.810.169,00
 • 32.150.544,00
 • 85.079.931,00
 • 216.075.756,00