Γενικός Δείκτης:837.56-0.47%
EUR/USD: 1.22

PROFILE SYSTEMS/REG SHS - ΠΡΟΦ

0,840
Μεταβολή: μονάδες, 17.985,200 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
1.250,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,84
Άνοιγμα ημέρας
0,836
Υψηλό ημέρας
1.833.603,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
35,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
210,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,82
Όγκος
0,83
Αξία
2,18
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
250,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,80
 • 0,68
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,90

  Μέγιστη τιμή

 • 0,86
 • 0,86
 • 0,86
 • 0,88

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 177.031,00
 • 906.958,00
 • 1.289.831,00
 • 1.906.480,00
 • 3.390.231,00

  Πράξεις

 • 312,00
 • 1.382,00
 • 2.208,00
 • 7.168,00

  Τζίρος

 • 148.041,00
 • 698.223,00
 • 956.165,00
 • 1.412.922,00
 • 2.421.883,00