Γενικός Δείκτης:787.5-1.57%
EUR/USD: 1.23

GIRAKIAN/BR SHS - ΤΖΚΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 6.800,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
2.380,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,870
Υψηλό ημέρας
1.220.832,000
Χαμηλό ημέρας
1.185.832,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
20,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
1,04
Όγκος
0,00
Αξία
1,04
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1,04

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,89

  Μέγιστη τιμή

 • 0,89
 • 0,89
 • 0,89
 • 0,89

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 3.001,00
 • 3.336,00
 • 6.789,00
 • 12.018,00
 • 13.667,00

  Πράξεις

 • 18,00
 • 24,00
 • 40,00
 • 65,00

  Τζίρος

 • 2.318,00
 • 2.453,00
 • 2.790,00
 • 2.907,00
 • 2.937,00