Γενικός Δείκτης:773.990.36%
EUR/USD: 1.17

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΚΟΥΑΛ

0,215
Μεταβολή: μονάδες, -2,273 %
Όγκος: 795,000
Αγορά
0,21 x 5.000,00 τμχ
Πώληση
0,21 x 10,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
795,000
Αξία Ημέρας
171,75
Άνοιγμα ημέρας
0,230
Υψηλό ημέρας
0,230
Χαμηλό ημέρας
0,211
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,216
προηγούμενο κλείσιμο
0,22
Διακύμανση ημέρας %
9,00
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
27.345.120,00
Κεφαλαιοποίηση
5.879.200,80

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,21
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,37

  Μέγιστη τιμή

 • 0,24
 • 0,26
 • 0,31
 • 0,37

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 34.389,00
 • 308.644,00
 • 1.572.899,00
 • 4.949.335,00
 • 10.500.932,00

  Πράξεις

 • 70,00
 • 615,00
 • 2.185,00
 • 11.216,00

  Τζίρος

 • 7.596,00
 • 67.096,00
 • 415.064,00
 • 1.414.845,00
 • 2.798.618,00