Γενικός Δείκτης:847.130.57%
EUR/USD: 1.24

GR. SARANTIS/REG SHS - ΣΑΡ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 43.541,000 %
Όγκος: 4,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
6.516,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
4,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
14,200
Υψηλό ημέρας
3.208.632,000
Χαμηλό ημέρας
1.585.907,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
14,40
Όγκος
3,23
Αξία
13,95
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
14,35

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 14,00
 • 13,90
 • 13,70
 • 11,90
 • 16,55

  Μέγιστη τιμή

 • 14,40
 • 14,85
 • 16,55
 • 16,55

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.0769

  Συνολικός όγκος

 • 72.579,00
 • 466.004,00
 • 3.120.973,00
 • 6.414.423,00
 • 8.727.497,00

  Πράξεις

 • 850,00
 • 4.652,00
 • 13.031,00
 • 30.126,00

  Τζίρος

 • 1.035.497,00
 • 6.714.053,00
 • 42.186.746,00
 • 81.333.025,00
 • 109.384.203,00