τεκμηρια διαβιωσης

Τεκμήρια διαβίωσης τέλος από το 2015
6 Απρίλιος 2014 14:05
Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης από το 2015 και καθορισμός των κριτηρίων που θα ισχύσουν για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος...