Αποτελέσματα για:

(EBITDA)

Όπως αναφέρει η εταιρεία, από τον Ιούνιο 2020 οι ναύλοι για όλα τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν βελτιωθεί σημαντικά

Σημαντική αύξηση κατά 57% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, τα οποία ανήλθαν σε €4,2 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου το 2020

«Στρατηγική προτεραιότητα της Enel, να επιταχύνει το πλάνο της για ανάπτυξη των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων αποθήκευσης», ανέφερε ο δ/νων σύμβουλος και γενικός διευθυντής του Ομίλου