Αποτελέσματα για:

 Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Projects με προϋπολογισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων από εγχώριες εταιρείες αλλά και ξένους κολοσσούς, υπόσχονται το τέλος του «χαρτοβασιλείου» και της γραφειοκρατίας

Σήμερα στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ήδη mega projects με σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως high end προορισμό

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στάθηκε και στην προσέλκυση ικανού προσωπικού, που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους, χαρακτηρίζοντας μείζονος σημασίας την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό

Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία – Ποιοι κλάδοι έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ

Τα συνολικά κεφάλαια από άμεσες επενδύσεις της Γερμανίας στην Ελλάδα φθάνουν τα 8,2 δισ. ευρώ κινούμενα ανοδικά από το 2007, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο του webinar με τίτλο «Επανεκκίνηση της Ελληνογερμανικής συνεργασίας – Ευκαιρίες για την οικονομία»

Την έντονη κινητικότητα που αναπτύσσεται στο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού στην Ελλάδα και τον κομβικό ρόλο των γυναικών στην επανεκκίνηση ανέδειξε η «Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (HAWCT), στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοπής της πίτας της

 Στη συνάντηση, οι ενώσεις επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της βιομηχανίας για καθολική αναγνώριση του ρόλου των  ναυτικών, την απαλλαγή από τον άνθρακα της ναυτιλίας και την αντιμετώπιση των πειρατικών απειλών στον Κόλπο της Γουινέας

Απόρρητο Απόρρητο