Αποτελέσματα για:

«Elevate Greece»

Στο πλαίσιο επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας στα ερευνητικά κέντρα, εξαιρούνται πλέον από το ενιαίο μισθολόγιο οι ερευνητές που συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα ή από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για την έκδοση της απόφασης συνυπολογίστηκε η επικείμενη εγγραφή επιπλέον νεοφυών επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, προκειμένου να έχουν και αυτές την ευκαιρία και το δικαίωμα συμμετοχής

Το ραντάρ της εταιρείας έχει ξεκινήσει να σαρώνει το ελληνικό οικοσύστημα των startups αναζητώντας λύσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της πολυεθνικής – Τι λέει στο ”business stories” o γενικός διευθυντής ΗΡ Ελλάδας και Κύπρου