Αποτελέσματα για:

ΑΕΙ

Απογραφική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αποτυπώνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική σταδιοδρομία, την πρόθεση επιστροφής στην Ελλάδα

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

Παροχή νέων κινήτρων στους επενδυτές και ένταξη νέων μορφών επενδύσεων στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων – Προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο