Αποτελέσματα για:

Βρετανία

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πλειονότητα των κληρονομιών διαφεύγουν εντελώς της φορολογίας σε μερικές χώρες λόγω των μεγάλων απαλλαγών για στενούς συγγενείς και στοιχεία ενεργητικού, όπως οι οικογενειακές επιχειρήσεις

Παρά το γεγονός ότι το εύρος των επιπτώσεων αναμένεται να αξιολογηθεί ποσοτικά, η διακοπή λειτουργίας του αγωγού θα μειώσει τη διαθεσιμότητα καυσίμου μεσοπρόθεσμα, ενώ εκτιμάται ότι θα πιέσει αυξητικά τις τιμές

Απόρρητο Απόρρητο