Αποτελέσματα για:

ΓΣΕΕ

Στη δημιουργία ομάδας εργασίας συμφώνησαν οι κοινωνικοί εταίροι, η οποία, μεταξύ άλλων, θα παραδώσει πόρισμα για τη σύσταση του αυτόνομου νομικού προσώπου που προβλέπει ο νόμος για την επαγγελματική κατάρτιση.

Tην περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και την ημερομηνία αποκοπής στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των €66,84 εκατ., ανακοίνωσε η Intralot

Το νέο μέτρο αφορά σε πρώτη φάση περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους – Η διαδικασία και αναλυτικά οι πληροφορίες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις – Άμεσα προσβάσιμα όλα τα στοιχεία της απασχόλησης από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη

Ενημέρωση από τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών