Αποτελέσματα για:

ΔΕΗ

Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία την εμπορική στρατηγική για μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ηγηθεί σημαντικών έργων εμπορικού μετασχηματισμού

Σαρωτικές αλλαγές με άρση μονιμότητας, προσλήψεις, νέο τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ –  Από Δευτέρα ξεκινά η συζήτηση στις Επιτροπές