Αποτελέσματα για:

Δημήτρη Φραγκάκη

Την καταγραφή όσων έχουν συμβεί αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν αναφέρει στο Newmoney ο Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρτσμού (ΕΠΕΣΤ) ενώ κάνει ειδική αναφορά στις Μαρίνες.

Διαδικτυακή συζήτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη με την Πανελλήνια Ομοσποδία Ξενοδόχων για την άμεση λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας

Απόρρητο Απόρρητο