Αποτελέσματα για:

ΕΛΓΑ

Η αποζημίωση αφορά εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και μηχανολογικό εξοπλισμό και θα χορηγηθεί προκαταβολή στους δικαιούχους ακόμη και χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών

Απόρρητο Απόρρητο