Αποτελέσματα για:

ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας έκανε αποδεκτή την παραίτηση