Αποτελέσματα για:

ΕΡΓΑΝΗ

«Η τρέχουσα διάθεση στις αγορές για ανάληψη κινδύνου μπορεί να συνεχιστεί μόνο με χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια», είπε ο διοικητής της ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ