Αποτελέσματα για:

ΕΡΓΑΝΗ

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι η ακριβής διαδικασία δήλωσης της έναρξης εργασίας και της λήξης του ωραρίου και οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να αποφεύγονται στην πράξη οι αυθαιρεσίες

«Η τρέχουσα διάθεση στις αγορές για ανάληψη κινδύνου μπορεί να συνεχιστεί μόνο με χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια», είπε ο διοικητής της ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ