Αποτελέσματα για:

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

«Ο πρόεδρος της Επιτροπής ουδέποτε δέχθηκε ούτε και θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα ή από επιχειρηματικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του», αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση

Στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές της εισηγμένης εταιρείας “ΓΕΚΕ Α.Ε.”, το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναπροσαρμόζει το κατώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής “ΠΡΕZΤ” σε -18,44%

Στην τελική ευθεία οι επαφές της Alpha Bank με επενδυτές, ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ – Ψήφος εμπιστοσύνης στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της ΑΜΚ

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΑΜΚ, καθώς και στα προσδοκώμενα έσοδα από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά 8 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024

Απόρρητο Απόρρητο