Αποτελέσματα για:

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το BELEX αποφάσισε να βελτιώσει τις υποδομές διαπραγμάτευσης που διαθέτει ως Λειτουργός Αγοράς, μεταφέροντας τις συναλλακτικές δραστηριότητές του στην Πλατφόρμα Συναλλαγών του Χ.Α., διευρύνοντας τη ρευστότητα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει

Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποσυρθεί από την αρμόδια επιτροπή και προς το υπουργείο Οικονομικών να μην κάνει δεκτές τις προτάσεις – Υποστηρίζει ότι παραβιάζεται η ανεξαρτησία του φορέα και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα