Αποτελέσματα για:

Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2022 – Δήλωση Κωνσταντίνου Βασιλείου, Αναπληρωτή CEO της Eurobank

Οι διαγωνισμοί για τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και Αττική Οδό – Οι σκέψεις για τις Αλυκές – Τι θα γίνει με ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Το νέο μοντέλο στις θυγατρικές – Ξεκινά η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ

Σκοπός της μίσθωσης είναι η λειτουργία σχολής ή ομίλου ή κέντρου θαλασσίων αθλημάτων (ενδεικτικά ιστιοσανίδας) μετά των συνοδών σε αυτή λοιπών επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων (αναψυκτήριο/εντευκτήριο), σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις

Για τη στροφή προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιμάκωση των αιολικών καθώς και των ηλιακών έργων, θα χρειαστούν επενδύσεις άνω των 15 δισ. ευρώ ως το 2030 και άνω των 50 δισ. ευρώ ως το 2050