Αποτελέσματα για:

ΙΚΑ

Αυξήθηκαν κατά 20.000 μέσα σε έναν μήνα – Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι ασφαλισμένοι που θα απευθυνθούν σε ιδιώτες για την ταχύτερη έκδοση της σύνταξής τους

Έχουν τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο της στρατηγικής τού Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών