Αποτελέσματα για:

ΙΚΑ

Καθώς  ο ασθενής δεν μπορεί να προσκομίσει την απαιτούμενη  ιατρική βεβαίωση κατά την περίοδο της ασθένειάς του, εφαρμόζεται η πάγια πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ανυπαίτιου κωλύματος κατά την προσκόμισή της

Σήμερα ξεκινά η κρίσιμη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου – Αύριο στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή Συνταξιουχικών Οργανώσεων

Απόρρητο Απόρρητο