Αποτελέσματα για:

ΙΟΒΕ

Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία – Ποιοι κλάδοι έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Απόρρητο Απόρρητο