Αποτελέσματα για:

Ιωάννης Τσακίρης

Το ταμείο συστάθηκε ως χωριστή μονάδα με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη – Χορηγεί δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις – Πώς γίνεται η αίτηση, η εκταμίευση – Οι εξαιρέσεις και τα λεπτά σημεία

Απόρρητο Απόρρητο