Αποτελέσματα για:

Λιθουανία

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη το δ’ τρίμηνο του 2020 – Πού κινείται ο δείκτης CET1 και πώς σχεδιάζουν οι εγχώριες τράπεζες να τον ενισχύσουν

Η πρόσθετη στήριξη συνολικού ύψους €3,7 δισ. από το πρόγραμμα SURE θα βοηθήσει 6 κράτη – μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της επανεμφάνισης λοιμώξεων – Η «μερίδα του λέοντος» στη χώρα μας

Δύο ελληνικά νοσοκομεία βρίσκονται ανάμεσα στα 31 πρώτα που λαμβάνουν ρομπότ απολύμανσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σλοβενία, και Ελλάδα

Απόρρητο Απόρρητο