Αποτελέσματα για:

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τι δήλωσε ο CEO της Αlpha Bank για τη νέα εποχή που ανοίγεται στην ελληνική οικονομία με αφορμή την εισροή των πόρων του RRF και για τον καταλυτικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα

Το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας είναι συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ – Είκοσι τέσσερα από τα 27 κράτη-μέλη έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής το εθνικό τους σχέδιο ανάκαμψης στην Επιτροπή

Ο μηχανισμός RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU που θα διαθέσει έως και 800 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ