Αποτελέσματα για:

Μπιλ Γκέιτς

Όπως προκύπτει από την 23η έκδοση του European Payment Report της Intrum για το 2021, όλες οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε δράσεις, τις οποίες δεν θα είχαν αναλάβει εάν δεν υπήρχε η υγειονομική κρίση.

Το NewNew, περιγράφεται ως «μια χρηματιστηριακή αγορά ανθρώπινων αξιών», όπου αγοράζεις μετοχές στη ζωή άλλων ανθρώπων, προκειμένου να ελέγχεις τις αποφάσεις τους και να παρακολουθείς το αποτέλεσμα

Απόρρητο Απόρρητο