Αποτελέσματα για:

Νοτίου Αιγαίου

Περίπου 10.600 επιχειρήσεις είχαν τον περασμένο Δεκέμβριο το υψηλότερο υπόλοιπο τραπεζικών δανείων 16 δισ. ευρώ – Σχεδόν 680 επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είχαν υπόλοιπο 24,4 δισ. ευρώ – Πάνω από το ήμισυ των νέων δανείων χορηγήθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) των εξής διαγωνισμών: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε τέσσερα επενδυτικά σχήματα για τη Β Φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο […]

Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα και Ελλάδα επαναλαμβάνουν ότι στην παρούσα μορφή του το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση δεν παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής.

Απόρρητο Απόρρητο