Αποτελέσματα για:

Ξενία Κομοτηνής

Χρειάστηκε να μαυρίσουν τα αγάλματα από την υγρασία, μέχρι και να πέσουν οι σοβάδες από τους τοίχους και την οροφή προκειμένου να αποφασίσει η Πολιτεία να αποκαταστήσει την εικόνα παντελούς απαξίωσης και εγκατάλειψης στο Αχίλλειο της Κέρκυρας, το οποίο, σημειωτέον, επισκέπτονται περίπου 500.000 επισκέπτες ετησίως και εισπράττεται το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 5 εκατ. ευρώ […]

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως τις 29 Οκτωβρίου – Το ακίνητο παραχωρείται για τριάντα χρόνια με δυνατότητα παράτασης είκοσι επιπλέον ετών

Απόρρητο Απόρρητο