Αποτελέσματα για:

Ρύθμιση

Οι servicers διαχειρίζονται ανοίγματα για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και funds, με την αξία τους να υπολογίζεται σε €63,8 δισ. ευρώ και €67,2 δισ. αντίστοιχα – Η πλειονότητα των δανείων αφορά στο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης

Η ΤτΕ αναφέρει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πως η ταχεία και πλήρη αποτύπωση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την εξυγίανση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα

Στέλεχος με τεράστια διεθνή εμπειρία σε θέματα κανονισμών, με προϋπηρεσία στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα Περιβάλλοντος και σήμερα  Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών, βρέθηκε στο Top 10 της Llouyd’s List