Αποτελέσματα για:

ΣΔΙΤ

Γιατί είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια σταθερή μεθοδολογία ώστε να προσδιορίζεται εάν μία ΣΔΙΤ είναι πάντα η κατάλληλη επενδυτική δομή έναντι των παραδοσιακών μορφών εκτέλεσης δημοσίων έργων

Αναλυτικά οι αλλαγές στις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων – Με διπλή μάσκα οι πιστοί στις εκκλησίες – Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις

Απόρρητο Απόρρητο