Αποτελέσματα για:

ΤΑXISNET

Περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ παραλαμβάνουν αυτές τις μέρες  εκκαθαριστικά σημειώματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, με τα οποία καλούνται να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011.

Περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ παραλαμβάνουν αυτές τις μέρες  εκκαθαριστικά σημειώματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, με τα οποία καλούνται να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011.