Αποτελέσματα για:

ΤΙΤΑΝ

Γιατί πιστεύει ότι τώρα θα ξεκινήσουν οι μεγάλες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή μετάβαση – Ανοδικά θα κλείσει και η φετινή χρονιά – Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις

Οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, τις δυναμικές επιδόσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη βελτίωση της αγοράς στην Αίγυπτο

Έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν σε ηγετικές θέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων – Σηματοδοτεί τη δέσμευση του Μετόχου και του Δ.Σ. της Τράπεζας στην υλοποίηση του αναπτυξιακού Επιχειρηματικού Πλάνου και την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην κυπριακή τραπεζική αγορά