Αποτελέσματα για:

ΥΠΕΝ

Το γεγονός ότι η έλλειψη τσιπ έχει πλέον τέτοιο αντίκτυπο στην παραγωγή της Apple, αποτελεί κακό σημάδι για ολόκληρη τη βιομηχανία ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα προτού βελτιωθούν

Απόρρητο Απόρρητο