Αποτελέσματα για:

Χρηματιστήριο Αθηνών

Παρά το μπαράζ θετικών εκθέσεων από ξένους Οίκους -σχετικά με την πορεία της οικονομίας και της ταχύτερης και μεγαλύτερης αύξησης του ΑΕΠ- το διεθνές περιβάλλον επηρέασε αρνητικά το χρηματιστήριο Αθηνών, ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της FED

Την Τετάρτη που μας πέρασε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στην συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό καθώς και αναπροσάρμοσε τις εκτιμήσεις της για τα επιτόκια

Απόρρητο Απόρρητο