Αποτελέσματα για:

Χρυσής Αυγής

Από την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτουν τρεις διακριτές «φυλές» στις οποίες χωρίζονται οι πολίτες με βάση τις ενημερωτικές τους συνήθειες και τις στάσεις τους απέναντι στα ΜΜΕ

Η διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει σε σημαντική άνοδο του όγκου κατασκευαστικής δραστηριότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – Προοπτική σημαντικής ενίσχυσης του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων με νέα project το 2021