Αποτελέσματα για:

άρσης των μέτρων

Μελετώνται οι εναλλακτικές της άρσης των οικονομικών κινήτρων και του QE – «Just in case» η προετοιμασία των τραπεζών για τα αρνητικά επιτόκια – Ο ρόλος του πληθωρισμού και της ανάκαμψης

Η αβεβαιότητα και η απροθυμία για δαπάνες περιορίζουν τις προοπτικές ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας – Οι καταναλωτές φοβούνται πως θα συνεχίσουν να ζουν σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και προγραμματίζουν αναλόγως τον προϋπολογισμό τους – Μετάλλαξη Δέλτα και φόβος για νέα μέτρα οι κύριοι παράγοντες

Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποσυρθεί από την αρμόδια επιτροπή και προς το υπουργείο Οικονομικών να μην κάνει δεκτές τις προτάσεις – Υποστηρίζει ότι παραβιάζεται η ανεξαρτησία του φορέα και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα